P.I.N.
...it blows my mind...(с)
Наш ум и задница - товарищи,
хоть их союз не симметричен:
талант нуждается в седалище,
а жопе разум безразличен. (И. Губерман)

@темы: цитаты